II KONGRES

KOBIETY XXI WIEKU

PARTNERZY

24 LISTOPADA 2022
hOTEL ARCHE kRAKOWSKA

Warszawa

Miniony okres był dla nas wszystkich czasem wielkich wyzwań i prób. Dzięki odpowiedzialności, wiedzy i wzajemnej życzliwości, wbrew różnym przeciwnościom, potrafiłyśmy zorganizować szereg wydarzeń służących rozwojowi środowisk kobiecych w Polsce.

Wspólnymi staraniami liderek, przedstawicielek biznesu, kultury i samorządów wypracujmy kierunki działań środowisk i organizacji kobiecych na najbliższe lata.

Przygotujmy kobiety na przyszłość

Przygotujmy przyszłość na kobiety.

II Kongres Kobiety XXI Wieku jest wydarzeniem non profit.

Zapraszamy organizacje i firmy do współpracy  dzięki Waszemu wsparciu Kongres może się odbyć.

Zostań Partnerem Kongresu Kobiety XXI Wieku.

Wydarzenia na którym spotykają się kobiety i mężczyźni aby rozmawiać o zmieniającym się technologicznie, społecznie i zwyczajowo świecie.

Idealnego miejsca na rozmowy biznesowe, nawiązania cennych kontaktów, zabranie głosu w ważnych sprawach

Weź udział w sesjach, debatach i prelekcjach.

Spotkaj się z menadżerami z międzynarodowych korporacji, przedsiębiorcami, naukowcami, lekarzami, psychologami i samorządowcami.

Jako Partner Kongresu Kobiety XXI wieku

·        Zabierz głos w istotnej sprawie

·        Przedstaw swój punkt widzenia

·        Zbuduj sieć kontaktów

·        Bądź liderem 

·        Wskaż kierunki zmian

patroni instytucjonalni

partnerzy

Kiermasz Produktów Premium

24 listopada 2022 godz. 10:00 Hotel Arche Krakowska w Warszawie

Patronat Medialny

EnglishPolandUnknown