Kobieta na rynku pracy

II KONGRES KOBIETY XXI WIEKU

24 LISTOPADA 2022
hOTEL ARCHE kRAKOWSKA , Warszawa

Patronat Merytoryczny Stowarzyszenie Pracodawcy RP

Jednym z kluczowych tematów dyskusji w czasie II Kongresu Kobiety XXI Wieku będzie rozmowa pod patronatem merytorycznym Stowarzyszenia Pracodawcy RP o kobietach na rynku pracy. 

Poruszone zostaną tematy związane z lukami płacowymi, o zmianach na rynku pracy, świadomości prawa do równości kobiet które zachodzą – powoli ale jednak.

Poważny biznes już wie, że przedsiębiorstwa odnoszą wymierne korzyści z większego udziału kobiet w zarządzaniu. Badanie wykazują że stereotypy o kompetencjach i przydatności kobiet do niektórych stanowisk wciąż mocna tkwią w naszym społeczeństwie.

Ale badania wykazują, ze nie wierzymy że parytety rozwiążą problem. Tylko 36% badanych jest za parytetami.

Rekomendujemy dyskusję o prawdziwej sytuacja Kobiet na Rynku Pracy  tym wszystkim, którzy chcą aktywnie przyspieszać zmiany stereotypów.

Prowadzone badanie pokazują że cztery piąte respondentów podziela przekonanie o  rosnącej roli kobiet w  biznesie. Niewątpliwie głównym atutem pań jest rosnące doświadczenie zawodowe oraz umiejętność adaptacji do zmian, czyli kluczowe dziś kompetencje na rynku pracy i w biznesie. Co więcej, kobiety aktywniej niż panowie inwestują we własny rozwój, zarówno w zakresie wykształcenia formalnego, jak i poprzez dodatkowe szkolenia i kursy.

Ma to ogromne znacznie w czasach, w których dokonuje się bezprecedensowa rewolucja technologiczna i naukowa, a wiedza zdobyta wczoraj dziś często jest nieaktualna. ( z raportu Cube Research i BIGRAM)

Jednak odpowiedzi respondentów na inne pytania wskazują, że proces emancypacji kobiet w biznesie nie jest łatwy ani samoistny. Na szczęście w prezentowanym badaniu widać też tendencje do odwrotu od

odwiecznych stereotypów. Aż trzy czwarte respondentów uważa, że są one szkodliwe i trzeba je zwalczać.

Zmieniać trzeba też obyczaje w  zakresie podziału obowiązków domowych oraz ułatwiać łączenie ich z pracą zawodową. 

Fundacja
Akademia Kobiet Skutecznych

ZAPRASZA

EnglishPolandUnknown